Εγγύηση Προϊόντων

Η geralumin.gr διαθέτει στην αγορα μόνο γνωστά, επώνυμα και γνήσια ποιοτικά προϊόντα, τα οποία έχουν αποκτηθεί νόμιμα από τις κεντρικές αντιπροσωπίες και τους εξουσιοδοτημένους διανομείς του εκάστοτε εργοστασίου. Τα τεχνικά και ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και άλλα στοιχεία και οι πιστοποιήσεις τους, αναφέρονται στις περιγραφές τους, αλλά και στα websites των κατασκευαστών τους. Καλύπτονται από την εγγύηση των εργοστασίων παραγωγής και τηρούν όλες τις αναγραφόμενες προδιαγραφές.

Όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι ελεγμένα από τον κατασκευαστή τους σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, για κάθε ενδεχόμενο συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή τους. Στο διάστημα εντός εγγύησης (έναρξη της οποίας θεωρείται η ημερομηνία του παραστατικού πρώτης αγοράς), παρέχονται δωρεάν ανταλλακτικά και εργασία για βλάβες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη – εκτός αν ορίζονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένα προϊόντα. Για χρήση της εγγύησης αρκεί μόνον η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς (απόδειξη λιανικής πωλήσεως, τιμολόγιο αγοράς κτλ.). Προαιρετικά, εφόσον παραλάβετε κάποια συσκευή και εντοπίσετε την εγγύηση της μέσα στην συσκευασία, μπορείτε να την στείλετε μέσα στο προβλεπόμενο χρονικά όριο στον εκάστοτε κατασκευαστή. Αυτό θα σας βοηθήσει σε περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού αγοράς, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η συσκευή βρίσκεται εντός εγγυήσεως.

Για τον προσδιορισμό της βλάβης του προϊόντος θα πρέπει αυτό να ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα του κεντρικού διανομέα Ελλάδος ή του εργοστάσιου κατασκευής. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά πορίσματα βλάβης ή αιτιών βλάβης από οποιοδήποτε τεχνικό συνεργείο ή τεχνικό ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο όργανο πέρα από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο οργανο του. Επίσης για την αποδοχή του προϊόντος προς αντικατάσταση από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα, το προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί αντικανονική χρήση ή να φέρει σημάδια κακής μεταχείρισης (γρατσουνιές, χτυπήματα, σπασίματα, υγρασία, σημάδια οξείδωσης, στρεβλώσεις κ.α.) ή  να μην έχει συντηρηθεί. Δεν αναγνωρίζονται οι βλάβες στα ηλεκτρονικά μέρη σε περιπτώσεις πτώσεις τάσης ή λάθος συνδεσμολογίας. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί πλήρες. Επίσης η συσκευασία θα πρέπει να είναι πλήρης και σε άριστη κατάσταση (όπως ακριβώς αγοράστηκε).

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων που είναι εντός εγγύησης επιβαρύνουν την geralumin.gr (συνολικά από και προς πελάτη και κατασκευαστή). Σε περίπτωση όμως που το προϊόν δεν καλύπτεται από τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή ή το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τα συνολικά έξοδα μεταφοράς αμφίδρομα (παραλαβής και αποστολής τόσο από και προς την αντιπροσωπεία όσο και από και προς την geralumin.gr) επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ειδικοί όροι εγγυήσεων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ο κατασκευαστής υποχρεούται να αντικαταστήσει δωρεάν τα ελαττωματικά μέρη, εφόσον είναι συνέπεια προβληματικών υλικών ή ελαττωμάτων στην κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση, η επίσκεψη και τα υλικά του συνεργείου τοποθέτησης είναι χρεώσιμα.  Η επίσκεψη και τα υλικά του συνεργείου τοποθέτησης επίσης χρεώνονται όταν το ελάττωμα εντοπίζεται σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης και δεν έχει σχέση με το προϊόν και την κατασκευή του.

Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει τα τζάμια, τα ηλεκτρικά, τα ηλεκτρονικά ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από πτώση τάσης στα ηλεκτρονικά-ηλεκτρικά μέρη. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει, χερούλια, πόμολα, λαβές καθώς και ξύλινα μέρη που είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες ή πέραν της χρονικής εγγύησης. Το κάθε προϊόν θα λειτουργεί άψογα εάν τοποθετηθεί σωστά και στο σωστό μέρος. Η εγκατάσταση και το προϊόν πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται δεύτερο χρόνο (επιθεώρηση, ανίχνευση υγρασίας, χρήση ειδικων υγρών, έλεγχος καλής λειτουργίας) και ο συντηρητής να ενημερώνει και να υπογράφει ανάλογα το δελτίο συντήρησης. Η ισχύς της συγκερκιμένης εγγύησης περιορίζεται αποκλειστικά στη χρήση σωστών και πιστοποιημένων υλικών καθώς και στη σωστή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προδιαγραφές του εγχειριδίου οδηγιών.

Η geralumin.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη σε άνθρωπό, ζώο ή υλικό αντικείμενο ή για  οτιδήποτε τυχόν προκύψει λόγω εγκατάστασης ή από κατασκευαστική αστοχία ή από κακή συντήρηση ή συνήθη / κακή  χρήση του προϊόντος, ή από χρήση ακατάλληλων υλικών συντήρησης.

Εγγυήσεις και επιστροφές – Ελλάδα

Νομική εγγύηση

Για πόσο ισχύει η νομική εγγύηση για καινούργια και μεταχειρισμένα εμπορεύματα;

Ισχύει για 2 χρόνια, για καινούργια αλλά και για μεταχειρισμένα εμπορεύματα.

Αν το εμπόρευμα είναι ελαττωματικό, ποιος είναι υπεύθυνος για τη διευθέτηση του θέματος;

Ο πωλητής, ακόμη και για αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ωστόσο, η πλατφόρμα μπορεί να έχει συμφωνήσει να ενεργεί ως μεσάζων, γι΄ αυτό να ελέγχετε προσεκτικά τους όρους αγοράς.

Τι προθεσμία έχει ο καταναλωτής για να ενημερώσει τον πωλητή σχετικά με ελαττωματικό εμπόρευμα;

Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον πωλητή για το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία εκτός από το νομικά προβλεπόμενο διάστημα των 2 ετών από την παράδοση του εμπορεύματος.

Ποιος οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη ή όχι ελαττώματος και μέσα σε ποιο διάστημα;

Ο πωλητής οφείλει να αποδείξει ότι το εμπόρευμα δεν ήταν ελαττωματικό εντός των πρώτων 6 μηνών από την παράδοσή του («αντιστροφή του βάρους της απόδειξης»). Μετά από το διάστημα αυτό, πρέπει ο καταναλωτής να αποδείξει ότι το εμπόρευμα ήταν ελαττωματικό.

Υπάρχει τρίτο μέρος που να μπορεί να βοηθήσει στην παροχή αποδείξεων;

Ο καταναλωτής μπορεί, με δικά του έξοδα, να αποταθεί σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για γνωμοδότηση.

Τι είδους επανόρθωση δικαιούται ο καταναλωτής δωρεάν; Ισχύει κάποια προθεσμία για την εφαρμογή της επανόρθωσης;

Δεν υπάρχει «ιεράρχηση επανορθώσεων». Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του εμπορεύματος, έκπτωση της τιμής ή επιστροφή των χρημάτων, εκτός αν η λύση αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση με το ελάττωμα. Ο πωλητής ή επιδιορθωτής πρέπει να εφαρμόσει μια λύση εντός εύλογου διαστήματος που δεν θα δημιουργεί προβλήματα στον καταναλωτή.

Το επιδιορθωμένο/αντικατεστημένο εμπόρευμα καλύπτεται από νέα εγγύηση;

Ναι, δίνεται νέα 2ετής εγγύηση αν το εμπόρευμα επιδιορθώθηκε ή αντικαταστάθηκε, εφόσον ο πωλητής έχει προβεί στην εν λόγω επιδιόρθωση ή αντικατάσταση σύμφωνα με την αρχική νομική εγγύηση και όχι από καλή θέληση.

Μπορεί ο καταναλωτής να προβεί σε ενέργειες κατά του εισαγωγέα ή άλλου μεσάζοντα της αλυσίδας εφοδιασμού, φθάνοντας μέχρι και τον κατασκευαστή;

Ναι, αλλά μόνο αν ο εισαγωγέας ή ο κατασκευαστής παρέχουν οι ίδιοι εμπορική εγγύηση.

Αν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, ποια είναι η προθεσμία για προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Η προθεσμία παραγραφής είναι 2 χρόνια από την παράδοση των εμπορευμάτων, εκτός αν ισχύει αναστολή της νόμιμης περιόδου παραγραφής.

Ισχύουν άλλες νόμιμες εγγυήσεις βάσει του εθνικού δικαίου παράλληλα με τη νομική εγγύηση συμμόρφωσης;

Ισχύει 5ετής εγγύηση για ελαττώματα ακίνητων αγαθών.

Εμπορική εγγύηση

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εγγύησης;

Το μέρος που παρέχει την εγγύηση, είτε ο πωλητής, είτε ο κατασκευαστής, είτε τρίτος εγγυητής. Να ανατρέχετε πάντα στην τεκμηρίωση που σας δόθηκε.

Κατά μέσον όρο, για πόσο διάστημα ισχύει μια εμπορική εγγύηση;

Στις περισσότερες περιπτώσεις για 2 χρόνια, όπως και η νομική εγγύηση.

Παρέχεται δωρεάν;

Όχι απαραιτήτως. Ο έμπορος καθορίζει τους όρους, και επομένως μπορεί να παρέχεται δωρεάν ή έναντι πληρωμής.

Πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτώς;

Ο πωλητής οφείλει να πιστοποιήσει την εμπορική εγγύηση εγγράφως ή με άλλο βιώσιμο και προσβάσιμο τρόπο.

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται;

Το περιεχόμενο της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών στοιχείων, όπως η διάρκεια, η τιμή και η γεωγραφική κάλυψη, τα στοιχεία της εταιρείας που την παρέχει και υπόμνηση της νομικής εγγύησης.